Các bước đơn giản sử dụng bình chữa cháy hiệu quả

Sử dụng đúng quy cách cũng như công dụng chữa cháy ghi trên vỏ bình theo quy ước

Bước 1: Giật chốt bảo vệ (Đối với loại bình bột và bình khí CO2 là như nhau).
Bước 2: Định hướng vòi và loa phun vào đám cháy (Lưu ý: hướng loa phun vào đám cháy)
Bước 3: Bóp mạnh cò (Cũng là tay cầm) phun vào đám cháy.
Lưu ý: Khoảng cách và dập lửa theo kiểu bao vây vòng quanh rồi tiến vào tâm đám cháy.

Một số :
– Sử dụng bình chữa cháy đúng quy cách cũng như công dụng chữa cháy ghi trên vỏ bình theo quy ước:
+ A: Đám cháy có chất cháy là chất rắn.
+ B: Đám cháy có chất cháy là chất lỏng.
+ C: Đám cháy có chất cháy là chất khí.
+ D hoặc E: Đám cháy kim loại, cháy điện.
– Bình bột nên lắc nhiều lần trước khi sử dụng.
– Bình CO2 chữa cháy hiệu quả trong phòng, nơi kín gió vì khí CO2 dễ bị phân tán trong không khí.
– Không nên cầm vào phần loa, vòi của bình CO2 có thể gây bỏng lạnh vì CO2 được hóa lỏng ở dưới -730C.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *