Lưu ý về hệ thống báo cháy tự động chung cư

thường có 3 trạng thái làm việc: trạng thái thường trực (khi không có cháy),

Hệ thống báo cháy tự động là một trong các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đối với các công trình kiến trúc cũng như các dự án khác. Một hệ thống báo cháy tự động cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật đối được quy định theo TCVN.
1. Các thành phần của hệ thống báo cháy tự động.

Hệ thống báo cháy tự động tiêu biểu sẽ có 3 thành phần chính như sau:

* Thiết bị đầu vào:
– Công tắc khẩn (nút nhấn khẩn)
– Đầu báo: báo khói, báo nhiệt, báo gas, báo lửa…

* Thiết bị đầu ra:
– Chuông hệ thống báo động, còi báo động.
– Bảng hiển thị phụ.
– Bộ quay số điện thoại tự động
– Đèn báo động, đèn exit.

* Trung tâm hệ thống báo cháy: Được thiết kế dạng tủ, bao gồm các thiết bị chính – 1 mainboard điều khiển, các modum, một battery, một biến thể.
Hệ thống báo cháy tự động
2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động.

Hệ thống báo cháy tự động thường có 3 trạng thái làm việc: trạng thái thường trực (khi không có cháy), trạng thái báo cháy và trạng thái sự cố.

* Trạng thái thường trực: ở chế độ này trung tâm báo cháy luôn có tín hiệu kiểm tra sự làm việc đến các thiết bị trong hệ thống đồng thời các đầu báo cháy địa chỉ, modul… cũng có tín hiệu hồi đáp về trung tâm. Định kỳ, theo thời gian (tuỳ đặt) trung tâm sẽ in tình trạng của hệ thống và thông tin về các thiết bị cần bảo dưỡng. Trong mạch luôn có dòng điện Io chạy qua.

*Trạng thái báo cháy: Khi cháy xảy ra ở các khu vực bảo vệ, các yếu tố môi trường sự cháy (nhiệt độ, khói, ánh sáng) thay đổi sẽ tác động lên các đầu báo cháy. Khi các yếu tố này đạt tới ngưỡng làm việc thì các đầu báo cháy sẽ làm việc tạo ra tín hiệu truyền về trung tâm (gồm tín hiệu báo cháy và tín hiệu báo địa chỉ của thiết bị báo cháy). Tại trung tâm báo cháy sẽ diễn ra các hoạt động xử lý tín hiệu truyền về theo chương trình đã cài đặt để đưa ra tín hiệu thông báo khu vực xảy ra cháy qua loa trung tâm và màn hình tinh thể lỏng LCD. Đồng thời các thiết bị ngoại vi tương ứng sẽ kích hoạt để phát tín hiệu báo động cháy và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

* Trạng thái sự cố: Trong trường hợp trung tâm báo cháy có cài đặt thêm chức năng giám sát các thiết bị khác thì khi có sự cố thay đổi về trạng thái của thiết bị (Ví dụ: bơm chữa cháy hoạt động, công tắc dòng chảy hoạt động…) thì hệ thống sẽ chuyển sang thông báo thiết bị cần giám sát thay đổi trạng thái. Thông tin về sự thay đổi này sẽ hiển thị trên màn hình tinh thể lòng của trung tâm. Chế độ này cũng sẽ tự kết thúc nếu các thiết bị cần giám sát trở về vị trí bình thường.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *