cách cắt kim loại an toàn

Biện pháp đảm bảo an toàn nhất trong quá trình hàn cắt kim loại

Đối với mỏ hàn kiểu không phun nước khi đốt lại cần mở van khí axetylen châm lửa sau đó mở van khí oxy để