Thắc mắc: Hệ thống báo cháy tự động là gì?

Tất cả các bộ phận trên được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

1. có nhiệm vụ gì?
tự động là hệ thống thiết bị có nhiệm vụ tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy.
he-thong-bao-chay-tu-dong-la-gi
Ngoài nhiệm cơ bản trên, tùy từng loại hệ thống báo cháy tự động mà nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như:
· Tự động kiểm tra tình trạng làm việc, điều kiện môi trường làm việc của hệ thống theo định kỳ hoặc theo yêu cầu
· Tự động truyền tin báo cháy, tin về tình trạng của hệ thống đi xa
· Tự động tạo ra các tín hiệu để điều khiển các thiết bị ngoại vi của hệ thống báo cháy tự động hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào đó.
Ví dụ: Điều khiển hạ thang máy, hạ màn ngăn cháy, điều khiển hệ thống thông gió, điều hòa, cấp khí tươi, điều khiển các động cơ máy bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động…
2. Hệ thống báo cháy tự động gồm các thiết bị nào?
he-thong-bao-chay-tu-dong
· Trung tâm báo cháy tự động,
· Các đầu báo cháy tự động,
· Các hộp nút ấn báo cháy,
· Các thiết bị báo động, chỉ thị,
· Cáp và dây tín hiệu,
· Nguồn điện…
Tất cả các bộ phận trên được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
3. Hệ thống báo cháy tự động gồm những loại nào?
– Theo nguyên lý làm việc, có 4 loại:
· Hệ thống báo cháy tự động nhiệt,
· Hệ thống báo cháy tự động khói,
· Hệ thống báo cháy tự động lửa,
· Hệ thống báo cháy tự động hỗn hợp.
– Theo đặc điểm kỹ thuật, có hai loại:
· Hệ thống báo cháy tự động theo vùng (Hệ thống báo cháy tự động thông thường): Là hệ thống báo cháy tự động có chức năng báo cháy tới một khu vực, một địa điểm. Diện tích bảo vệ của một khu vực có thể từ vài chục đến 2000 m2

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *