Tìm hiểu các biện pháp phòng cháy trong quá trình sản xuất

Quy hoạch, kết cấu xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, nhà xưởng.

Hiện nay trong quá trình xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ ở máy móc, thiết bị trong quá trình .

Đặc biệt là vụ cháy tại Công ty ô tô Trường Hải tại Quảng Nam gây thiệt hại hàng tỷ đồng thiêu trụi 3200 mét vuông nhà xưởng và toàn bộ linh kiện của ô tô.

Do vậy, chúng ta cần có những biện pháp gì để phòng cháy trong quá trình sản xuất ?

Các trong quá trình sản xuất

Quy hoạch, kết cấu xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, nhà xưởng.

Xây dựng các tiêu chuẩn, nội quy an toàn PCCC đối với từng quy trình sản xuất.

Thay thế các chất nguy hiểm cháy bằng các chất không cháy hoặc ít nguy hiểm cháy hơn. Bố trí thích hợp các thiết bị công nghệ, sử dụng các thiết bị tự động điều chỉnh áp suất, nhiệt độ.

Thiết kế lắp đăt hệ thống xả sự cố chất lỏng, chất khí và sơ tán chất rắn khi có sự cố cháy xảy ra.

Phổ biến kiến thức và tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên kiến thức về phòng cháy để đảm bảo an toàn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *